Privacy statement

ValueMetrics respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. 

Wat doet ValueMetrics met uw gegevens?

ValueMetrics verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast verwerkt ValueMetrics ook bepaalde technische gegevens met betrekking tot het gebruik van producten, zoals de datum en tijd waarop een apparaat toegang heeft tot de servers en welke (delen van de) producten zijn bezocht. ValueMetrics gebruikt deze gegevens om ervoor te zorgen dat de producten goed functioneren, om de dienstverlening te verbeteren en fraude tegen te gaan.

Als relatie van ValueMetrics heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten, nieuws en diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@valuemetrics.nl 

ValueMetrics verkoopt uw gegevens niet

ValueMetrics zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren (bijvoorbeeld levering van producten). ValueMetrics zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. 

Cookies

Deze ValueMetrics website plaats zelf geen cookies of van derde partijen, zoals tracking cookies of analytische cookies. 

Op de website van ValueMetrics zijn links naar andere websites van organisaties te vinden. ValueMetrics kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen. 

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan ValueMetrics niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. ValueMetrics is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. ValueMetrics heeft geen zeggenschap over deze websites noch is ValueMetrics verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.