ValueMetrics richt zich op kennisdeling tussen woningcorporaties met kennisplatformen, data-analyses en benchmarks. Onze diensten, producten en applicaties zijn primair gericht op ‘verbinding’ omdat wij geloven dat kennisuitwisseling en transparantie noodzakelijke aspecten zijn voor de corporatiesector, zodat de samenleving erop kan vertrouwen dat er ook over 50 jaar betaalbaar en duurzaam kan worden gewoond in de sociale sector. Daarom zorgen onze medewerkers ervoor dat:

  • corporaties kunnen leren van elkaar zodat ze het best zijn voorbereid op de nieuwe eisen die worden gesteld aan onder andere waarderen en asset management;
  • besluiten over rendement en investeren worden genomen op basis van ratio;
  • vertrouwen in de corporatie is gebaseerd op transparantie en inzichtelijkheid.

We zijn informeel èn professioneel. Leren van elkaar en de mogelijkheid om eigen expertises verder te ontwikkelen is waar wij voor staan. We vormen een hecht team dat georganiseerd is rondom data en kennis ten behoeve van onze opdrachtgevers. We zetten ons elke dag in om hen te helpen bij het verschil tussen succes en falen. Want hoewel wij een kenniscentrum zijn gericht op data, data-analyse en waarderingsadvies, realiseren we ons heel goed dat ons werk uiteindelijk gaat over de lange termijn betaalbaarheid en duurzaamheid van onze sociale woningvoorraad.

Bij ValueMetrics werk je vanuit Amstelveen voor woningcorporaties in heel het land. Naast hoogwaardige software & data analyse-oplossingen doen we ook adviesopdrachten en ondersteunen we woningcorporaties met de waardering van hun bezit.

Op dit moment hebben wij onderstaande vacatures. Klik op de link hieronder voor meer informatie

Consultancy
Fulltime

Development
Fulltime

Sluit een van de bovenstaande vacatures niet perfect aan, maar wil je wel bijdragen aan een toekomstgerichte sociale woningvoorraad in Nederland? Stuur ons dan jouw open sollicitatie inclusief motivatie en CV naar Evert van Dooren (evert@valuemetrics.nl).