Over ons

ValueMetrics ontwikkelt datagedreven oplossingen op het gebied van vastgoedwaardering en rendementssturing. Oplossingen die gebruikt worden door woningcorporaties en commerciële beleggers.

ValueMetrics ondersteunt woningcorporaties met kennisplatformen, data-analyses en benchmarks voor effectieve en efficiënte vastgoedsturing die nodig is voor het nemen van de beste vastgoedbeslissingen. Beslissingen die ervoor zorgen dat de samenleving erop kan vertrouwen dat we ook over vijftig jaar goed, betaalbaar en duurzaam kunnen wonen in sociale woningen.

Wij zijn een vooruitstrevende, jonge en enthousiaste organisatie die woningcorporaties ondersteunt bij hun taak als rentmeesters van het sociale woningbezit. Een samenwerkingspartner die helpt snel en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen en veranderende behoeftes. Door data en informatie te vertalen naar kennis en inzicht. En door meetbaar te maken of besluitvorming ook daadwerkelijk leidt tot het gewenste resultaat: een betaalbare en duurzame sociale woningvoorraad. Nu en in de toekomst.

We geloven in de kracht van kennisuitwisseling. Daarom verbinden wij woningcorporaties met elkaar en bundelen en analyseren we data die leidt tot kennis en inzicht. Zo helpen we u met het leggen van de beste basis voor slimme, efficiënte en toekomstgerichte keuzes.

Weten hoe wij u kunnen helpen bij uw vastgoedsturing? Neem contact op!

Producten en diensten

Benchmark Marktwaarde
Product
Toolbox Marktwaarde
Product
Leegwaarde Indicator
Product
Marktwaardeoverleg
Dienst
Benchmark Rendement
Product
Toolbox Rendement
Product