Als woningcorporatie wordt er van u verwacht dat u altijd op de hoogte bent van de actuele ontwikkelingen rondom de bepaling van de marktwaarde. Daarom organiseert ValueMetrics het Marktwaardeoverleg voor woningcorporaties.

In dit overleg, dat op frequente basis plaatsvindt, wordt de marktwaarde vanuit alle perspectieven belicht. Regelmatig worden andere partijen zoals taxateurs, accountants, het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) uitgenodigd om kennis te delen. De overleggen vinden plaats in zeven regio’s verspreid over Nederland aangevuld met landelijke overleggen. Daarnaast zijn er specifieke overleggen voor studentenhuisvesters en corporaties met grote portefeuilles in de vastgoedsegmenten bedrijfsruimte (BOG), maatschappelijk (MOG) en zorg (ZOG) . In totaal nemen zo’n 70 corporaties deel aan de overleggen.

Het bevorderen van kennisuitwisseling tussen specialisten van verschillende woningcorporaties is één van de belangrijkste doelstellingen binnen dit Marktwaardeoverleg. Het biedt aanknopingspunten om een betere vergelijking te maken tussen woningcorporaties onderling, maar ook om diezelfde vergelijking te maken met de beleggersmarkt. Vanuit het Marktwaardeoverleg worden er daarnaast specifieke producten ontwikkeld voor alle deelnemende woningcorporaties. Zoals best practices voor het toepassen van de vrijheidsgraden, de markthuurtabel en een model voor het vaststellen van de disconteringsvoet. Producten die er op gericht zijn een beter, en uniformer inzicht in de marktwaarde van het woningbezit te bereiken en betere instrumenten te hebben voor sturing op de portefeuille.

Wij hebben de volgende documenten en modellen op aanvraag beschikbaar:

 • Generieke parameters
  • Inclusief de markthuurtabel, de leegwaarde index en de vernieuwde opzet voor de disconteringsvoet.
 • Best Practice
 • Disconteringsvoetmodel
 • Kengetallen
 • Locatie indeling
 • Excelmodel Markthuren
 • Excelmodel VTW-oppervlaktecorrectie

Mocht je interesse hebben in één of meerdere documenten laat dan in onderstaand formulier je gegevens achter.

  Ik ontvang graag de volgende documenten: (verplicht, meerdere opties mogelijk)