Woningcorporaties zijn verplicht elk jaar het vastgoed in portefeuille te taxeren op marktwaarde in verhuurde staat. ValueMetrics heeft hiervoor de Toolbox Marktwaarde ontwikkeld die woningcorporaties ondersteunt bij de verschillende stappen in het proces. De Toolbox bestaat uit slimme analyses en uniforme overzichten die onder andere snel en overzichtelijk de complexen in beeld brengt die afwijken van de norm en daarom uw aandacht of een toelichting behoeven. De applicatie geeft u daarmee grip tijdens het proces en helpt uw organisatie achteraf bij de verantwoording naar bijvoorbeeld accountants.

Onze Toolbox Marktwaarde is ontwikkeld vanuit jarenlange ervaring met het opstellen van waarderingen in opdracht van klanten en vereenvoudigt het proces terwijl er ook een kwaliteitsslag wordt gemaakt.
Kortom: in minder tijd een beter resultaat.