Data uit de financiële administratie vertalen naar rendement én uw asset managers helder inzicht geven in opbrengsten, exploitatiekosten en investeringen per woning of per complex, vraagt flink wat kunst en vliegwerk van corporaties.

Met de Toolbox Rendement van ValueMetrics maakt u stapsgewijs een overzichtelijke vertaalslag van uw grootboek en grootboekrekeningschema naar heldere informatie over de financiële prestaties van uw portefeuille. Ook biedt de Toolbox u tal van analysemogelijkheden van uw financiële prestaties op vele doorsnedes of per complex en beschikt u met minimale inspanningen over een interne benchmark.