Om meer grip op en inzicht in de prestaties van uw vastgoedportefeuille te krijgen, heeft u de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van het waarderingsproces en de kwaliteit van uw waarderings- en vastgoeddata. Maar hoe weet u of deze waardering juist is? En ook hoe deze waardering zich verhoudt tot de markt?

Om deze vragen te beantwoorden heeft ValueMetrics de Benchmark Marktwaarde ontwikkeld. Deze benchmark zet uw vastgoedwaardering en de waardeontwikkeling van uw portefeuille af tegen die van collega-woningcorporaties. Zodat u een objectief beeld krijgt van de prestaties van uw eigen portefeuille samen met een heldere onderbouwing en verantwoording voor uw interne organisatie. Zowel voor de marktwaarde als voor de beleidswaarde.